Współcześnie problem z uzależnieniami

Dodano: 09.07.2017

Obecnie wydaje się, że na temat uzależnień dość dużo się mówi. Dlatego istnieje pewne przekonanie, że do wielu osób docierają informacje, które dotyczą tego problemu i jest on w odpowiedni sposób omawiany. W praktyce wygląda to inaczej i te działania jakie są podejmowane w walce z uzależnieniami będą nieliczne, albo też w ogóle ich nie ma. Niestety można zobaczyć, że instytucje publiczne i społeczne, które mogłyby coś w tym temacie zrobić tak naprawdę są wyjątkowo bierne i nie podejmują żadnych działań. W wielu miejscach dyskutuje się o uzależnieniach, jednak w praktyce jedynie pojawiają się słowne ubolewania nad tym jak złe są uzależnienia i poważne skutki, a jeśli chodzi o działania większość pozostaje nadal bierna. A ta bierność właśnie jest brzemienna w skutkach powoduje wiele problemów, ponieważ to również przez to problem zamiast się ograniczać ciągle się rozszerza. Warto więc temat uzależnień potraktować szerzej i zająć się nim poważniej. Należy pamiętać, że każde uzależnienie wpływa na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.

Uzależnienie jest problemem społecznym, który nie będzie definiowany przez Encyklopedię PWN, Katechizm Kościoła Katolickiego, nie mamy tam również definicji słowa nałóg. Pomocne więc będzie zwrócenie uwago na język angielski i słowo addiction, które pochodzi od łacińskiego addictus, co w Starożytnym Rzymie oznaczało osobę oddaną przez sąd wierzycielowi za niespłacone długi. Miało to formę ubezwłasnowolnienia takiej osoby.

Należy zwrócić uwagę na to, że uzależnienie jest tematem od dawna szeroko dyskutowanym i poddawanym licznym badaniom psychologicznym, społecznym i biologicznym. Podkreślano również, że problem ten będzie złożony, ponieważ również źródła uzależnień mogą być zróżnicowanie. Można się uzależnić między innymi od alkoholu, seksu, internetu, narkotyków, nikotyny, pracy, hazardu. Źródeł uzależnień jest bardzo wiele i nie da się tego tematu potraktować kilkoma zdaniami. Nawet duże opracowanie nie byłoby wystarczające. Walka z uzależnieniami powinna polegać na prowadzeniu dobrej psychoterapii.

Współcześnie, jeśli chodzi o te często spotykane problemy będzie to przede wszystkim siecioholizm, który dotyczy osób nie potrafiących kontrolować się, jeśli chodzi o użytkowanie internetu. U takich osób pojawia się zaburzenie w normalnym funkcjonowaniu, swój czas spędzają one na czatach, portalach społecznościowych czy grach sieciowych. W przypadku takich osób pojawia się także problem związany z zaburzeniem rytmy dobowego. Dlatego bardzo charakterystyczne będzie to, że w sieci w nocy spotyka się te same osoby, co będzie świadczyć o tym, że problem uzależnienia ich właśnie dotyczy. Jeśli chodzi o nasz kraj nadal najczęściej spotykanym uzależnieniem będzie to od alkoholu. Alkohol powoduje, że odczuwamy pozorną przyjemność, która mija w momencie wytrzeźwienia. wtedy znów chcemy sięgnąć po alkohol, by znów ową przyjemność odczuwać. Trzeba jednak również pamiętać, że alkohol powoduje wiele problemów ze zdrowiem i jego spożywanie może stać się brzemienne w skutkach.

Odwiedź stronę: pzkk.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *