Problem nowych uzależnień i sposoby jego rozwiązywania

Dodano: 13.07.2017

Znakiem naszych czasów jest to, że uzależnieniom poświęca się wiele uwagi. Dużo się o nich nie tylko mówi, ale również pisze. W powszechnej świadomości problem ten więc nie tylko występuje, ale również jest postrzegany jako poważny i stanowiący rzeczywiste zagrożenie. Nie można jednak nie zgodzić się i z tym, że na polu skutecznej walki z uzależnieniami nadal ponosimy porażki. Ani działania podejmowane przez organy państwowe, ani te, na jakie decydują się organizacje społeczne, nie są w stanie przynieść oczekiwanych rezultatów. Co więcej, bardzo często mamy do czynienia z zachowaniami, które sobie zaprzeczają. Te same osoby mówią o szkodliwości uzależnień, a jednocześnie zdają się postrzegać w ten sposób jedynie „klasyczne” uzależnienia takie, jak alkoholizm, narkomania oraz uzależnienie od nikotyny. Co więcej, osoby te niejednokrotnie same są ofiarami nowych uzależnień, choć nie zdają sobie z tego sprawy i niejednokrotnie zaprzeczają temu. Uzależnienia już od jakiegoś czasu wykraczają poza zakres narkomanii i alkoholizmu i robią to w istotny sposób. Dziś możemy mówić choćby o uzależnieniu od jedzenia, zakupów, erotyki, pracy oraz komputera i każde z tych zachowań spełnia wszystkie te cechy, które pozwalają mówić o nim jako o uzależnieniu. Nie można zaprzeczyć o tym, że każde uzależnienie, bez względu na to, jakie jest jego pochodzenie, pociąga za sobą określone skutki psychiczne i konsekwencje fizyczne. Nic więc dziwnego, że nie można przerwać mówienia o nich. Sama dyskusja na temat uzależnień powinna zostać poprzedzona próbą zdefiniowania tego zjawiska, okazuje się jednak, że już na tym etapie mamy do czynienia z pierwszym problemem. Wiąże się on z tym, że brak definicji uzależnienia jako problemu społecznego, choć definicja brytyjska wyraźnie wskazuje na uzależnienie jako na coś, co pozbawia wolnej woli i właśnie ten sposób postrzegania problemu wydaje się dość trafny. Gdy mówimy o uzależnieniu jako o problemie społecznym, musimy docenić to, że jest ono przedmiotem licznych badań. My sami najczęściej koncentrujemy się na tych, jakie prowadzi psychologia, choć zjawiskiem tym zajmuje się również biologia i socjologia. Mówiąc o tak zwanych zachowaniach nałogowych nauka nie koncentruje się zatem wyłącznie na alkoholizmie i narkomanii. Dziś badaniom poddaje się także zaburzenia odżywiania, siecioholizm, lekomanię, pracoholizm oraz uzależnienie od hazardu. Za każdym razem mamy zresztą do czynienia z podobnym mechanizmem działania. Uzależnienia niszczą nas dość powoli, mamy jednak do czynienia z działaniami wyjątkowo skutecznymi. Jeśli chcemy się z nich wyzwolić, musimy podjąć walkę, a i tak nie mamy pewności, że zakończy się ona powodzeniem. Najczęściej wymaga ona zastosowania psychoterapii, wielokrotnie jednak konieczne jest też odtruwanie organizmu oraz leczenie farmakologiczne. Mówiąc o nowych uzależnieniach często zwraca się uwagę na siecioholizm definiowany jako używanie Internetu w sposób kompulsywny, niosący znamiona patologii. Problemem siecioholizmu jest nie tylko to, że nadal nie udało się nam go w pełni poznać, ale i to, że z problemem tym zmagają się bardzo młode osoby.

Więcej dowiesz się na: naukasms.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *