Odwołanie darowizny nieruchomości w wyniku rażącej niewdzięczności

Dodano: 27.11.2017

Postaramy się powiedzieć coś więcej o sytuacji niewdzięczności obdarowanego i tym samym również o możliwość odwołania darowizny nieruchomości.

Odwołanie darowizny – wstęp

Największą bolączką darczyńców zazwyczaj będzie to jak potem zachowa się osoba obdarowana, gdy już podpisana zostanie umowa. Czy rzeczywiście ta obdarowana osoba będzie pomocna, czy gdy już uzyska cel tak naprawdę zmieni się całkowicie jej zachowanie? Ustawodawca jednak przewidział takie sytuacje i dlatego daje okazję do odwołania darowizny ze względu na rażącą niewdzięczność.

Na początek trzeba zauważyć, że odwołanie darowizny w wyniki rażącej niewdzięczności podnosi skutek zarówno do darowizny wykonanej jak i niewykonanej. Odwołanie nastąpić może jedynie między osobami fizycznymi, gdyż zawinionego zachowania z rażącą niewdzięcznością dopuścić się może jedynie obdarowany człowiek, osoba prawna nie.

Czym jest rażąca niewdzięczność?

Nie ma definicji tego pojęcia, nie ma katalogu charakterystycznych okoliczności. To typowo niedookreślone pojęcie, o którym decydować będą konkretne uwarunkowania danego przypadku. Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie podaje, że chodzi o zachowania obdarowanego wobec darczyńcy bezpośrednie oraz pośrednie, które wskazują na akty nieprzyjazne a nawet przestępcze. Rażąco niewdzięczne będzie zachowanie polegające na nasileniu złej woli, która jest skierowana na krzywdę wobec darczyńcy albo na szkodę materialną. Muszą być to zachowania skierowane bezpośrednio na darczyńcę, nie na jego bliskich czy osoby trzecie.

Przebaczenie

Trzeba zauważyć, że jeśli darczyńca zdecydował się przebaczyć obdarowanemu to w takiej sytuacji odwołanie darowizny już nie będzie możliwe. Nie jest to oświadczenie woli, ale przejaw woli, który będzie skuteczny jedynie dokonany z należytym rozeznaniem.

Czas na odwołanie darowizny

Nie ma tak, że czas na odwołanie darowizny jest nieograniczony. Powinno się tego dokonać w ciągu roku od daty, w której darczyńca dowiedział się o rażącej niewdzięczności obdarowanego. Jeśli termin upłynie to w tej sytuacji uprawnienie wygasa.

Forma odwołania

Odwołanie darowizny będzie następować przez oświadczenie złożone osobie obdarowanego na piśmie. Odwołanie będzie także skuteczne mimo braku wskazania przyczyny, która uzasadnia odwołanie. Mimo to warto jednak zamieścić opis sytuacji, w której ukazała się ta rażąca niezręczność. Odwołanie staje się możliwe w momencie, gdy obdarowany zapozna się z jego treścią.

Jeśli darczyńca by zmarł to jego spadkodawcy mogą odwołać darowiznę jedynie w momencie, gdy w chwili śmierci taka osoba była do tego uprawniona.

Sprawdź więcej na: czynnoscinotarialne.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *