Księgowość w spółce cywilnej

Dodano: 27.11.2015

Spółka cywilna to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności. Taka spółka nie jest odrębnym podmiotem i nie można nazwać jej przedsiębiorstwem. Za to wszyscy wspólnicy są przedsiębiorcami i każdy z nich posiada własny numer wpisu do ewidencji. Sama spółka ma REGON oraz NIP.

biuro-rachunkowe-poznan-grakon-com-pl

Księga przychodów i rozchodów 

W przypadku spółki cywilnej nie ma konieczności zakładania ksiąg handlowych od samego początku. W chwili rozpoczęcia działalności wystarczy księga przychodów i rozchodów. Takie rozwiązanie wybiera większość nowych spółek cywilnych. Jak zaznacza biuro rachunkowe Poznań, grakon.com.pl obie formy mogą być prowadzone, ale trzeba liczyć się z tym, że niepełna księgowość będzie prostsza, a co za tym idzie również tańsza.

Pełnej księgowości nie da się jednak uniknąć, jeśli po pewnym czasie spółka cywilna przekroczy limit przychodów netto ze sprzedaży towarów oraz operacji finansowych. Limit ustalony jest na mocy ustawy, ale jego dokładna wartość uzależniona jest również od kursu euro. Przy obliczaniu kwoty bierze się pod uwagę średni kurs ogłaszany przez NBP.

Biuro rachunkowe w spółce cywilnej

Przed przekroczeniem limitu przychodów każda spółka cywilna ma wybór. Może zdecydować się na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby od samego początku wybrać księgi handlowe. O ile, jak już zostało wspomniane, księga przychodów i rozchodów jest tańsza oraz łatwiejsza, pełna księgowość również ma swoje zalety. Jest to przede wszystkim źródło przydatnych informacji dotyczących działania spółki. Dodatkowo dobre biuro rachunkowe Poznań może przygotować różne szczegółowe analizy i zestawienia, które pozwolą na bieżąco monitorować sytuację finansową przedsięwzięcia.

O przejściu na pełną księgowość przed przekroczeniem limitu wyznaczonego w ustawie należy powiadomić urząd skarbowy. Trzeba to zrobić przed początkiem nowego roku obrotowego.

Kiedy pełna księgowość jest konieczna?

Istnieje także inna sytuacja, oprócz przekroczenia limitu przychodów, w której pełna księgowość będzie niezbędna od początku istnienia spółki cywilnej. Dotyczy to przypadków, gdy co najmniej jeden wspólnik nie jest osobą fizyczną. Zobowiązuje to spółkę cywilną do prowadzenia ksiąg handlowych niezależnie od osiąganego przychodu.

Oczywiście zakładając spółkę warto od początku zatrudnić dobre biuro rachunkowe Poznań. Dzięki pomocy fachowców można wybrać optymalną, a co najważniejsze zgodną z przepisami formę prowadzenia księgowości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *