Klauzula obejścia prawa podatkowego. Co to takiego?

Dodano: 31.07.2017

15 lipca 2016 roku weszła w życie tzw. klauzula obejścia prawa podatkowego. Zgodnie z klauzulą organy podatkowe uprawnione są do kontrolowania działań podatnika, jeśli działania te zostaną zakwalifikowane jako zmierzające do obejścia prawa podatkowego. Klauzula została wprowadzona jako narzędzie umożliwiające Urzędowi Skarbowego walkę z agresywną optymalizacją podatkową, czyli po prostu z unikaniem opodatkowania.

Kiedy korzyść podatkowa może zostać zakwestionowana?

Zgodnie z przepisem wprowadzonym w 2016 roku organ podatkowy może odmówić osiągnięcia korzyści podatkowej, jeśli uzna, że działanie podatnika było podyktowane chęcią obniżenia podatku. W takim przypadku urzędnicy uprawnieni są do określenia podatku w adekwatnej wysokości. Dotyczy to działań podatnika, które:

  • mają na celu przede wszystkim (lub wyłącznie) obniżenie podatku;
  • mają sztuczny charakter;
  • zakładają korzyść podatkową, która jest sprzeczna z celem ustawy podatkowej.

Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie, kiedy właściwie dane działanie podatnika może zostać uznane za sztuczne. Chodzi tutaj o działania, które wiążą się z niczym nieuzasadnionym dzieleniem operacji, przeprowadzane są pośredników nieponoszących ryzyka gospodarczego itd. Za sztuczne może zostać uznane też działanie, które jest związane z wysokim ryzykiem gospodarczym, gdy ryzyko to wyraźnie przewyższa możliwe korzyści niepodatkowe.

Kontrola skarbowa po nowelizacji prawa

W trakcie kontroli skarbowej największy nacisk kładziony jest na to, czy konkretne działania podatnika mają uzasadnienie ekonomiczne. Jeśli nie, ryzyko, że wdrożone je wyłącznie w celu optymalizacji podatkowej, jest bardzo wysokie. Kontroli skarbowej mogą spodziewać się firmy, które zdecydowały się na przeniesienie swojej działalności za granicę. W tym przypadku fiskus bada, czy nowa rezydencja podatkowa ma uzasadnienie gospodarcze czy też jest to działanie sztuczne, które ma zredukować obciążenia podatkowe.

Kiedy klauzula obejścia prawa podatkowego nie ma zastosowania?

Okazuje się, że klauzula nie zawsze może być stosowana. Jeśli korzyść podatkowa w roku podatkowym nie jest wyższa niż 100 000 zł, klauzula nie obowiązuje. W praktyce oznacza to, że nowe prawo może okazać się problematyczne głównie dla większych firm.

To jeszcze nie wszystko. Podatnicy mogą złożyć wniosek do ministra finansów o tzw. opinię zabezpieczającą. Opina taka ma gwarantować, że dane działania podatnika nie zostaną uznane przez organ podatkowy za próbę uniknięcia opodatkowania. Wniosek o opinię zabezpieczającą dotyczy jednej sprawy. Nie ma gwarancji, że procedura rozpatrywania wniosku zakończy się wydaniem opinii zabezpieczającej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *