Jak przeprowadzane są sprawy o podział majątku?

Dodano: 15.06.2018

Podział majątku według prawa rodzinnego i opiekuńczego może być dokonywany na jednej rozprawie, wraz ze sprawą rozwodową. Konieczne jest jednak przy tym, aby strony złożyły wniosek o dokonanie podziału majątku. Jego rozpatrzenie nie powinno zakłócać i powodować zwłoki w toczącym się już postępowaniu sądowym. Jak wnioskować o podział majątku i jakie są jego zasady?

Podział na sprawie rozwodowej

Najczęściej, jak podkreśla adwokat rodzinny z Warszawy, wniosek o podział majątku wspólnego małżonków może być rozpatrywany przez sąd w czasie sprawy rozwodowej, gdy strony wyrażają zgodne stanowisko co do podziału poszczególnych składników majątku wspólnego oraz ich wartości. Sąd potwierdza jedynie formalnie decyzję małżonków.

Wniosek o podział majątku

Małżonkowie mogą złożyć wniosek o podziale majątku łącznie z pozwem rozwodowym, ale nie jest to konieczne. Można go wnieść do sądu w zasadzie w dowolnym terminie, nawet na wiele lat później, po uprawomocnieniu się orzeczenia rozwodowego. Uprawnienie do wniesienia wniosku o podział majątku nie ulega przedawnieniu.

Występując o formalny, sądowy podział majątku należy mieć dokumenty potwierdzające dochodzone składniki majątku. Wśród nich powinny się znaleźć:

  • akty notarialne,
  • umowy, z których wynika wartość nabycia poszczególnych rzeczy,
  • faktury,
  • rachunki
  • inne.

Wniosek o podział majątku składany do sądu podlega opłacie w wysokości 1000 zł, a jeśli małżonkowie dogadają się i przedstawią w sądzie wspólny projekt podziału, zaoszczędzą na opłacie od wniosku, ponieważ obniżana jest ona do 300 zł. Do kosztów sądowych zalicza się także wynagrodzenie biegłego powołanego w sprawie, koszty mediacji, ustanowienia pełnomocnika oraz ewentualne koszty  postępowania odwoławczego.

Bez względu na to, w jakim terminie wnoszony jest wniosek o podział majątku, należy wskazać w nim wartość majątku do podziału, żądania zgłoszone przez strony, wraz z uzasadnieniem oraz powołaniem dowodów w sprawie. Małżonkowie mogą żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *