Jak korzystać z usług komornika sądowego

Dodano: 05.02.2018

Niestety, oszustwa wciąż się zdarzają. Nie wszyscy okazują się uczciwi i nie raz bywa, że jedna strona spisywanej umowy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, jednocześnie nie płacąc drugiej na przykład za wykonaną pracę. Właśnie wtedy nieocenioną pomocą może się okazać komornik sądowy. Kim w ogóle jest tego rodzaju urzędnik i jak można skorzystać z jego usług?

Komornik sądowy – kto to taki?

Komornik sądowy jest jednym z przedstawicieli władzy publicznej, czyli inaczej funkcjonariusz publiczny. Dzięki niemu można wykonać wyroki sądowe, a podczas pełnienia swoich obowiązków przebywa pod szczególną ochroną prawa karnego. Oznacza to, że jeśli ktoś naruszy jego nietykalność, narazi się na poważniejsze problemy niż wówczas, gdyby zaatakował zwyczajną osobę. Jednakże komornik sądowy musi w sposób szczególny odpowiadać za wszelkie przestępstwa urzędnicze, jeśli jakichś się dopuści.

Swoje obowiązki komornik sądowy może wypełniać od poniedziałku do soboty w przedziale godzinowym od siódmej rano do dziesiątej wieczorem. W szczególnych okolicznościach może też pracować w niedziele oraz święta, jednak wtedy potrzebuje już zezwolenie, wystawione przez prezesa sądu rejonowego. Zwykle komornik sądowy działa na terenie rewiru przy sądzie rejonowym, w którym pracuje.

Jak skorzystać z jego pomocy?

Aby skorzystać z usług konkretnego komornika sądowego, należy się udać do jego kancelarii komorniczej, ponieważ tam przyjmuje interesantów. Co ważne, wierzyciele nie muszą koniecznie wybierać komornika ze swojego rewiru – mogą bez problemu zwrócić się o pomoc do dowolnego urzędnika, działającego na terenie Polski. Wybrany komornik nie ma prawa odmówić przeprowadzenia określonych działań, chyba że pojawią się szczególne okoliczności.

Należy pamiętać, że podstawowym zadaniem komornika sądowego okazuje się prowadzenie egzekucji sądowej. Dzieje się to poprzez ściągnięcia z majątku osoby, będącej dłużnikiem odpowiedniej należności dla tego, kto jest wierzyciela. Może on jednak podjąć działania dopiero wtedy, gdy sprawa zostanie przeprowadzona w sądzie i egzekucji nada się tytuł wykonawczy. Tylko sąd może go wydać w ramach postępowania rozpoznawczego, które przeprowadza się w pierwszej kolejności. Właśnie dlatego wierzyciel zainteresowany ściągnięciem długów przy udziale komornika sądowego, musi złożyć ważny tytuł wykonawczy, a także wniosek o wszczęcie egzekucji.

Jak wygląda praca komornika sądowego?

Praca komornika sądowego polega w dużej mierze na przeprowadzaniu czynności terenowych. Te zawsze odbywają się pod adresem, jaki wskaże wierzyciel wypełniając wniosek egzekucyjny. Ewentualnie można go też ustalić bazując na wywiadzie środowiskowym. Zawsze, jeśli dłużnik tego zażąda, komornik musi pokazać swoją legitymację. Funkcjonariusz tego rodzaju nie ma obowiązku wcześniejszego poinformowania dłużnika o tym, kiedy zamierza prowadzić swoje czynności. Co więcej, jeśli we władaniu dłużnika (to znaczy na terenie mieszkania, które wskazał wierzyciel) znajdują się rzeczy, które do niego nie należą, komornik również ma prawo je zająć. Kiedy już to nastąpi, spisuje protokół, w którym uwzględnia wszystkie zajęte rzeczy. Jednocześnie określa też ich wartości – zwykle robi to w oparciu o własną wiedzą i życiowe doświadczenie, jednak w razie wątpliwości może też powołać biegłego.

To wierzyciel decyduje o tym, na jakiej części majątku komornik sądowy ma dokonać egzekucji. Poza ruchomościami znajdującymi się w domu dłużnika, może także zająć jego rachunek bankowy oraz fundusze inwestycyjne. Warto jednak wiedzieć, że komornik musi pozostawić dłużnikowi kwotę, niezbędną do miesięcznego utrzymania oraz rzeczy osobiste i wykorzystywane do pracy zarobkowej.

Jeśli potrzebujesz skorzystać z usług komornika sądowego, zgłoś się do biura CZOSNYKA KOMORNIK. Wtedy zostanie Ci udzielona pomoc w dowolnej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *