Ile wynosi składka wypadkowa w 2013 roku?

Dodano: 01.05.2013

Każdy prowadzący działalność musi odprowadzać ustawowe składki ubezpieczeniowe za swoich podwładnych (emerytalne, zdrowotne, itd.). W przypadku ubezpieczenia wypadkowego przełożony ignoruje pracowników, którzy znajdują się na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Możliwości obliczania składek wypadkowych:

– według ustawy z 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

– według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy. Dlatego, że nie weszło w życie nowe rozporządzenie, procedura obliczania składki wypadkowej na rok 2013 będzie taka sama, jak w latach poprzednich.

Zależy głównie od rozmiarów firmy, branży oraz formy urządzeń i przyrządów oraz stopień możliwych zagrożeń dla zatrudnionych. Wielkość składki za ubezpieczenie wypadkowe uzależniona jest przede wszystkim od tego, ilu podwładnych będzie objętych ubezpieczeniem. Jeśli załoga liczy do dziesięciu osób, wówczas składka wynosi około 1,93%. Jest zryczałtowana i stanowi 50% najwyższej stopy procentowej w konkretnym roku. W przypadku, gdy zatrudnionych jest ponad 10, wtedy wielkość składki ubezpieczenia wypadkowego zależy od klasyfikacji działalności gospodarczej.

Co roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych pochyla się nad ustalaniem wysokości składki ubezpieczenia wypadkowego. Według przepisów ZUS musi przesłać każdemu przedsiębiorcy wiadomość o wysokości stopy procentowej, indywidualnej dla każdej działalności gospodarczej. Termin przekazania kończy się z dniem 20 kwietnia każdego roku.

 

Justyna Błahut 
www.Bweek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *