Definicja prawna komornika sądowego

Dodano: 19.01.2018

Wokół zawodu komornika sądowego krąży wiele kontrowersji, mylnych krzywdzących opinii i niedopowiedzeń, a większość z nich wynika z niewiedzy na temat prawnego umocowania pracy komornika oraz jego uprawnień. Dlatego dziś postaramy się przybliżyć nieco tę profesję. Kim jest komornik sądowy w świetle prawa? Na jakiej podstawie działa i jakie są jego cele?

Kto może zostać komornikiem?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym (nie mylić z urzędnikiem państwowym!). W świadomości wielu osób komornik jest windykatorem z ramienia administracji publicznej. To bardzo duże uproszczenie. Zanim jednak przejdziemy do zakresu obowiązków komornika, sprawdźmy, kto może nim zostać i w jaki sposób. Opowiada o tym specjalista – przedstawiciel Kancelarii Komorniczej Janusz Kruk.

Komornikiem może zostać osoba posiadająca polskie obywatelstwo i pełną zdolność do czynności prawnych oraz cechująca się nieposzlakowaną opinią. Musi to być ktoś niekarany za przestępstwo, w tym skarbowe; nie może być też osobą podejrzaną. Co do wykształcenia, konieczne jest ukończenie studiów prawniczych i zdobycie tytułu magistra, a ponadto odbycie aplikacji komorniczej i zdanie egzaminu. Komornik nie może mieć mniej niż 26 lat i musi mieć przynajmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku asesora.

Oprócz wyżej wymienionych warunków formalnych konieczny jest też stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków. Lista wymagań jest długa, podobnie jak droga do pełnienia funkcji komornika sądowego. Czym zajmuje się osoba, której udało się to osiągnąć?

Czym zajmuje się komornik sądowy?

Najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed komornikiem sądowym, jest egzekwowanie należności i przekazywanie ich wierzycielom. Jest to zatem osoba, która dba o to, aby wierzyciel nie był pokrzywdzony przez niesłownego lub niewypłacalnego dłużnika. Komornik działa w ramach prawa, a za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności ponosi odpowiedzialność. Dlatego ma obowiązek wykupienia polisy OC.

Oprócz odzyskiwania pieniędzy od dłużników komornik przeprowadza też inne czynności. Są to m.in.: sporządzanie spisu inwentarza i protokołu stanu faktycznego. Jest to potrzebne przy niektórych procesach sądowych oraz wydawaniu orzeczeń.

Aby uchronić osoby podlegające działaniom komornika przed nadużyciami z jego strony, stosuje się szereg kar dyscyplinarnych (m.in.: upomnienie, nagana, kara finansowa, zakaz wykonywania zawodu). Do ich zastosowania może dojść w sytuacji naruszenia godności i powagi urzędu, niewykonywania poleceń, naruszenia przepisów oraz wydawania udokumentowanych środków niezgodnie z przeznaczeniem.

Komornik może pracować w dni robocze i soboty od 7 rano do 21. Jeżeli chce pracować w dni ustawowo wolne, musi dostać na to zgodę prezesa sądu rejonowego, przy którym działa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *