Czy małym firmom opłaca się wykonywać audyt finansowy?

Dodano: 27.06.2017

Przeprowadzenie audytu finansowego dotyczy przede wszystkim większych firm, które wykazane są w przepisach. Jednak także mogą prowadzić go mniejsze przedsiębiorstwa, które nie są do tego zobowiązane przepisami prawa. Czy warto zdecydować się na taką usługę?

Audyt finansowy, który nazywany jest również rewizją finansową, jest badaniem przygotowywanych przez firm sprawozdań finansowych. Wobec tego wtedy, gdy twoja firma przygotowuje sprawozdania, wówczas audyt jest możliwy w realizacji i warto zastanowić się nad jego wykonaniem.

Dlaczego prowadzi się audyty finansowe?

Przede wszystkim jest to kwestia sprawdzenia, czy sprawozdanie finansowe przygotowane przez firmę jest rzetelne oraz klarownie prezentuje sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy przedsiębiorstwa. Wobec tego wtedy, gdy w sprawozdaniu znalazłyby się jakieś błędy, wówczas osoba wykonująca audyt będzie mogła je wykryć.

Musimy jednocześnie pamiętać o tym, że audytu finansowego nie powinno się traktować tak samo jak kontroli finansowej. Jego celem nie jest ukaranie firmy, ale sprawdzenie, czy jej sprawozdanie jest zgodne z przepisami, między innymi z Ustawą o rachunkowości oraz innymi zapisami prawa. Audyt finansowy pozwala również na wykrycie w porę różnych nieprawidłowości, naprawę błędów i pomyłek.

Kto wykonuje audyty finansowe?

Osobą uprawnioną do wykonywania audytów finansowych jest biegły rewident. Tacy specjaliści często działają w biurach rachunkowych albo w firmach konsultingowych, na przykład w assay.pl. Ich usługi są wobec tego szeroko dostępne i nie są związane z bardzo wysokimi wydatkami.

Wobec tego mała firma, która przygotowuje sprawozdania finansowe, ale nie musi poddawać ich badaniu przez biegłego rewidenta, również może skorzystać z usługi audytu finansowego. Jest ona bardzo pomocna szczególnie wtedy, gdy firma chce sprawdzić, czy prowadzone działania finansowe są efektywne, gdy planuje różnego rodzaju decyzje, między innymi w zakresie inwestycji, gdy jest w gorszej sytuacji finansowej.

Więcej informacji o audycie finansowym znajdziemy na stronie internetowej assay.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *